پزشکی و دارویی

میکسر پودر AG-VH5
ناموجود
66,000,000 تومان
شمارشگر قرص اتوماتیک AG-TACOUNT
ناموجود
129,000,000 تومان
دستگاه شمارش قرص کوچک AG-TSCOUNT
ناموجود
189,800,000 تومان
دستگاه پرس قرص دوار 5 سنبه
ناموجود
321,700,000 تومان

شعبه تهران
ﺻﺎدﻗﯿﻪ ،ﺑﻠﻮار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ روی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺮک
شعبه اصفهان
اصفهان، فلکه ارتش خیابان وحید قبل از چهارراه امام‌زاده محسن، کوچه شماره ۲۳ پلاک ۶۲۲