ماشین آلات پزشکی و دارویی

ماشین آلات پزشکی و دارویی در صنایع پزشکی و بهداشتی جهت تولید دارو، قرص و شربت­های درمانی و آرامبخش کاربرد دارد. داروهای پزشکی باید با دقت بالا و مقدار خلوص تعیین شده، تولید شود و به همین دلیل دستگاه­های پزشکی و دارویی ساخته و تولید شده است.

داروهای درمانی و آرامبخش تولید شده علاوه بر اهمیت بر تولید با دستگاه مخصوص، بسته­بندی مخصوصی نیز دارد.

 در ادامه ماشین آلات پزشکی و دارویی که در صنایع مربوطه کاربرد دارد؛ معرفی شده است. جهت مشاهده مشخصات فني و بررسي تخصصي آنها و قیمت محصولات برای بررسی هر محصول را انتخاب کنید.

شعبه تهران
ﺻﺎدﻗﯿﻪ ،ﺑﻠﻮار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ روی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺮک
شعبه اصفهان
اصفهان، فلکه ارتش خیابان وحید قبل از چهارراه امام‌زاده محسن، کوچه شماره ۲۳ پلاک ۶۲۲