ماشین آلات صنعتی

ماشین آلات صنعتی، ماشین آلات و دستگاه­های مورد استفاده در صنایع ساخت لوازم اولیه سایر دستگاه­ها می­باشد. سینی­های دستگاه میوه خشک کن، بدنه دستگاه­ها و ماشین آلات مورد استفاده در سایر صنایع، توسط این دستگاه­ تولید می­شوند.

دفتر مرکزی (تهران)
ﺻﺎدﻗﯿﻪ ،ﺑﻠﻮار آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ روی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻈﺎم ﻣﺎﻓﯽ، ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺗﺮک
شعبه اصفهان
اصفهان، فلکه ارتش خیابان وحید قبل از چهارراه امام‌زاده محسن، کوچه شماره ۲۳ پلاک ۶۲۲